Zuzanna Malyjurek

Research page of M. Sc Zuzanna Malyjurek (Mitrega)
Curriculum vitae

Internships and courses

Main scientific interests

List of awarded invention patents

List of published articles and book chapters:

 1. Z. Malyjurek, D. de Beer, H. van Schoor, J. Colling, E. Joubert, B. Walczak, Class-modelling of overlapping classes. A two-step authentication approach, Analytica Chimica Acta (2021) 339284
  IF=6.558
 2. Z. Malyjurek, B. Walczak, The scope of applicability of the selected class-modelling methods, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 2021, 218, 104427
  IF= 3.491
 3. Z. Malyjurek, B. Zawisza, D. de Beer, E. Joubert, B. Walczak, Authentication of honeybush and rooibos herbal teas based on their elemental composition, Food Control, 123 (2021) 107757
  IF=4.258
 4. Z. Malyjurek, R. Vitale, B. Walczak, Different strategies for class model optimization. A comparative study, Talanta, 215 (2020) 120912
  IF=5.339
 5. Z. Malyjurek, D. de Beer, E. Joubert, B. Walczak, Working with log-ratios, Analytica Chimica Acta, 1059 (2019) 16-27
  IF=5.977

List of oral presentations:

 1. Z. Malyjurek, Influence of normalization method on identification of biomarkers, EastWest Chemistry Conference of Young Scientists 2018, Lviv, Ukraine 10-11.10.2018
 2. B. Walczak, Z. Malyjurek, Working with log ratios, CAC2018, Halifax, Canada, 25-29.07.2018
 3. Z. Malyjurek, B. Walczak, Wplyw metody normalizacji na identyfikacje zmiennych istotnych, X Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Lublin, Poland 1-5.07.2018
 4. Z. Malyjurek, D. Zych, A. Frankowska, D. Zimny, D. Matuszczyk, S. Krompiec, Malononitrile and cyanocinnamic acid derivatives containing 1,2,3-triazole motif- synthesis, properties and potential applications, XII Students Congress of SCTM, Skopje, Macedonia, 12-14.10.2017

List of poster presentations:

 1. Z. Malyjurek, D. Zych, A. Frankowska, D. Zimny, D. Matuszczyk, S. Krompiec, Nowe pochodne malononitrylu, kwasu cyjanooctowego i terpirydyny zawierajace motyw 1,2,3-triazolu- synteza i wlasciwosci, Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej PTChem, Bydgoszcz, 8-9.12.2017
 2. Z. Malyjurek, D. Zych, A. Frankowska, D. Zimny, D. Matuszczyk, S. Krompiec, Synteza i wlasciwosci nowych pochodnych malononitrylu i kwasu cyjanocynamonowego zawierajacych motyw 1,2,3-triazolu, IV Poznanskie Sympozjum Mlodych Naukowcow, Poznan, 18.11.2017
 3. Z. Malyjurek, D. Zych, A. Frankowska, D. Zimny, D. Matuszczyk, S. Krompiec, New 4-(4-substitiuted-1H-1,2-3-triazol-1-yl)benzaldehyde in synthesis of 4'-phenyl-2,2';6',2''-terpyridine derivatives, EastWest Chemistry Conference 2017, Macedonia, Skopje, 12-14.10.2017
 4. Z. Malyjurek, D. Zych, A. Frankowska, S. Krompiec, Binuklearne zwiazki kompleksowe osmu mostkowane NCN-cyklometalujaca pochodna pirenu, Pomiedzy Naukami, Zjazd Fizykow i Chemikow, IV Ogolnopolska Konferencja dla Studentow i Doktorantow, Chorzow, 15.09.2017
 5. Z. Malyjurek, P. Wesolowska, D. Matuszczyk, A. Szlapa, S. Kula, S. Krompiec, Reakcje cykloaddycji [4+2]- nowe heksapodstawione pochodne benzenu, X Kopernikanskie Seminarium Doktoranckie, Bachotek, 21-23.06.2016
 6. Z. Malyjurek, A. Szlapa, S. Kula, M. Matussek, S. Krompiec, Sprzeganie Sonogashiry- atrakcyjna metoda otrzymywania niesymetrycznych pochodnych acetylenu, Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej PTChem, Bialowieza, 17.04.2016
 7. Z. Malyjurek, A. Szlapa, S. Kula, S. Krompiec, Reakcje cykloaddycji- synteza pochodnych naftalenu zawierajacych motywy N-etylokarbazolu, Pomiedzy Naukami, Zjazd Fizykow i Chemikow IV Ogolnopolska Konferencja dla Studentow i Doktorantow, Chorzow, 18.09.2015
Valid CSS! Valid HTML 4.01!