Zuzanna Malyjurek

Research page of M. Sc Zuzanna Malyjurek (Mitrega)
Curriculum vitae

Internships and courses

Main scientific interests

List of awarded invention patents

List of published articles and book chapters:

 1. Z. Malyjurek, B. Zawisza, D. de Beer, E. Joubert, B. Walczak, Authentication of honeybush and rooibos herbal teas based on their elemental composition, Food Control, 123 (2021) 107757
  IF=4.258
 2. Z. Malyjurek, R. Vitale, B. Walczak, Different strategies for class model optimization. A comparative study, Talanta, 215 (2020) 120912
  IF=5.339
 3. Z. Malyjurek, D. de Beer, E. Joubert, B. Walczak, Working with log-ratios, Analytica Chimica Acta, 1059 (2019) 16-27
  IF=5.977

List of oral presentations:

 1. Z. Malyjurek, Influence of normalization method on identification of biomarkers, EastWest Chemistry Conference of Young Scientists 2018, Lviv, Ukraine 10-11.10.2018
 2. B. Walczak, Z. Malyjurek, Working with log ratios, CAC2018, Halifax, Canada, 25-29.07.2018
 3. Z. Malyjurek, B. Walczak, Wplyw metody normalizacji na identyfikacje zmiennych istotnych, X Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Lublin, Poland 1-5.07.2018
 4. Z. Malyjurek, D. Zych, A. Frankowska, D. Zimny, D. Matuszczyk, S. Krompiec, Malononitrile and cyanocinnamic acid derivatives containing 1,2,3-triazole motif- synthesis, properties and potential applications, XII Students Congress of SCTM, Skopje, Macedonia, 12-14.10.2017

List of poster presentations:

 1. Z. Malyjurek, D. Zych, A. Frankowska, D. Zimny, D. Matuszczyk, S. Krompiec, Nowe pochodne malononitrylu, kwasu cyjanooctowego i terpirydyny zawierajace motyw 1,2,3-triazolu- synteza i wlasciwosci, Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej PTChem, Bydgoszcz, 8-9.12.2017
 2. Z. Malyjurek, D. Zych, A. Frankowska, D. Zimny, D. Matuszczyk, S. Krompiec, Synteza i wlasciwosci nowych pochodnych malononitrylu i kwasu cyjanocynamonowego zawierajacych motyw 1,2,3-triazolu, IV Poznanskie Sympozjum Mlodych Naukowcow, Poznan, 18.11.2017
 3. Z. Malyjurek, D. Zych, A. Frankowska, D. Zimny, D. Matuszczyk, S. Krompiec, New 4-(4-substitiuted-1H-1,2-3-triazol-1-yl)benzaldehyde in synthesis of 4'-phenyl-2,2';6',2''-terpyridine derivatives, EastWest Chemistry Conference 2017, Macedonia, Skopje, 12-14.10.2017
 4. Z. Malyjurek, D. Zych, A. Frankowska, S. Krompiec, Binuklearne zwiazki kompleksowe osmu mostkowane NCN-cyklometalujaca pochodna pirenu, Pomiedzy Naukami, Zjazd Fizykow i Chemikow, IV Ogolnopolska Konferencja dla Studentow i Doktorantow, Chorzow, 15.09.2017
 5. Z. Malyjurek, P. Wesolowska, D. Matuszczyk, A. Szlapa, S. Kula, S. Krompiec, Reakcje cykloaddycji [4+2]- nowe heksapodstawione pochodne benzenu, X Kopernikanskie Seminarium Doktoranckie, Bachotek, 21-23.06.2016
 6. Z. Malyjurek, A. Szlapa, S. Kula, M. Matussek, S. Krompiec, Sprzeganie Sonogashiry- atrakcyjna metoda otrzymywania niesymetrycznych pochodnych acetylenu, Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej PTChem, Bialowieza, 17.04.2016
 7. Z. Malyjurek, A. Szlapa, S. Kula, S. Krompiec, Reakcje cykloaddycji- synteza pochodnych naftalenu zawierajacych motywy N-etylokarbazolu, Pomiedzy Naukami, Zjazd Fizykow i Chemikow IV Ogolnopolska Konferencja dla Studentow i Doktorantow, Chorzow, 18.09.2015
Valid CSS! Valid HTML 4.01!